Bevaring af Gadekæret i Ishøj Landsby: Ishøj Forsyning fjerner siv og vandplanter

21-11-2023

Fra den 27. november vil Ishøj Forsyning påbegynde arbejdet med at fjerne siv og vandplanter fra gadekæret i Ishøj Landsby, som også fungerer som et bassin til tilbageholdelse af regnvand. Overdreven vækst af siv i et bassin kan hindre vandflow, påvirke vandkvaliteten og reducere biodiversiteten. Når siv og vandplanter er fjernet, vil gadekæret igen fremstå mere åbent og klart, hvilket sikrer de bedste betingelser for natur og funktionalitet.

Arbejdet udføres ved hjælp af en gravemaskine, hvilket er i fuld overensstemmelse med miljømæssige retningslinjer samt med tilladelse fra Ishøj Kommunes Miljømyndighed. Efter fjernelsen af siv og vandplanter forventes det, at gadekæret vil fremstå mere åbent og klart.

Her kan du se et oversigtsbillede over gadekærret.