Ishøj Sø – så langt er vi kommet, og det kommer, der til at ske …

12-09-2021

Ishøj Sø er gennem det sidste år blevet renset for sediment ved hjælp af geotubes.  

Det næste, som der kommer til at ske er:

Geotubes med sediment fra Ishøj Sø, der snart dækkes med jord og insektvenlig eng bliver plantet.
  1. Geotubs’ne blive dækket til med jord.
  2. Ovenpå jorden planter vi en insektvenlig eng.
  3. Dyrefolden syd for Ishøj Sø genetableres fra august til oktober, 2021.
  4. Stierne rundt om Ishøj Sø genetableres fra september til oktober, 2021.
  5. Nyt sandfang etableres fra september 2021 til maj 2022. Det kan du læse mere om nedenunder.
  6. I 2022 bliver det vurderet, om der skal være plads til mere vand i Ishøj Sø.
  7. Ll. Vejleå bliver omlagt som led i et kommunalt projekt, der udføres inden 2027.

Nyt sandfang mindsker sedimenter

I forlængelse af oprensningen af Ishøj Sø etableres i september måned nyt sandfang og fire rensebassiner lige inden Ishøj Sø. På den måde fanger vi mere sediment og får renere vand i Ishøj Sø og Ll. Vejleå. Se billede nedenfor.

Løsningen med et sandfang er også en del af tillægget til spildevandsplanen.

Her er overblikket over de forskellige faser i oprensningen af Ishøj Sø.