Ishøj Sø skal renses

02-09-2020

Ishøj Sø er, udover at være et rekreativt område, også et spildevandsteknisk anlæg. Søen fungerer som regnvandsbassin for Baldersbækken og vandløbet Lille Vejleå. Vandet fra Ishøj Sø løber ud i Lille Vejleå.

Ishøj Sø blev sidst renset i 1999
Der er løbet meget regnvand gennem søen siden 1999. Det betyder, at vi nu skal til at fjerne mere end 10.000 m3 af det, man kalder sediment. Sediment er egentlig bare bundfald, rester af døde planter og alger og forurening fra vejene. Når søen er renset, bliver der igen plads til den mængde vand, som søen skal kunne rumme som regnvandsbassin. Samtidig bliver søens økosystem genoprettet.

Sådan renses Ishøj Sø
Oprensningen af Ishøj Sø sker ved, at en Mudcat får bundfaldet/sedimentet op til en Geotube. En Geotube ligner en stor bred haveslange og har samme funktion som et kaffefilter. I GeoTuben sies vandet fra. Herefter ledes vandet tilbage i søen igen. Når GeoTuben er fyldt med sediment, pakkes den ind og dækkes til for at blive brugt til grønne områder i Ishøj Søpark. Der sættes siltgardiner op, der er en slags net, for at sediment, der hvirvler op, ikke skal sprede sig, inden det løber ud i Lille Vejleå.

Her ser du et eksempel på hvordan en Geotube ser ud.
GeoTubes i forbindelse med vores oprensning bliver placeret i den nordlige del af Ishøj Sø. Oprensningen af søen sker over 10 uger fra december 2020 til februar 2021.

Afspærring af den vestlige sti omkring søen i byggeperioden
Der bruges tunge maskiner, når søen skal renses. For at passe på alle i trafikken indhegnes og spærres derfor den vestlige sti omkring søen for al færdsel i hele byggeperioden.

Tidsplan

Efterår 2020:                    Forberedelse til at rense Ishøj Sø.
Vinter 20/21:                    Ishøj Sø renses. Søens vestlige del afspærres for al trafik fra september 2020 til
                                           februar 2021.
Forår/sommer 2021:      Parkanlæg reetableres efter oprensning.
Forår-efterår 2021:         Der etableres nyt sandfang, som skal fjerne sand og grovere partikler fra         
                                           regnvandet.
2021-2023:                        Mængden af regnvand skal klimatilpasses til søen.