Bestemmelser og Takstblad

På denne side finder du vedtægten for Ishøj Varmeværk A/S, samt bilag til aftalegrundlaget for fjernevarmetilslutning

Leveringsbestemmelser for fjernvarme

Bestemmelser for fjernvarmeunit

Installationsvejledning

Takstblad