KLAGEMULIGHEDER

Mener du ikke, at du har fået en korrekt sagsbehandling ved Ishøj Forsyning, kan du klage til:

Forbrugerklagenævnet
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Hjemmeside: www.forbrug.dk