Klimaændringer i Ishøj

Klimaændringerne medfører varmere, vådere og mere ekstremt vejr. For Ishøj Kommune betyder det, at vi i stigende omfang bliver påvirket af vand udefra, nedefra og ovenfra.

Vi forventer, at:

 • Vi får mere regn og mere ekstremregn, især om vinteren. Den årlige nedbør stiger fra ca. 600 mm til 650 mm, og at vi får tre-fem gange mere ekstremregn i forhold til i dag. Især St. Vejle Å, Ll. Vejle Å og Køge Bugt bliver påvirket af vandmængderne.
 • Det regner mindre om sommeren. Ca. 10-15 % mindre end i dag, men når det regner, er der risiko for, at det er mere ekstremt.
 • Der kommer mere vand i vores vandløb med større risiko for oversvømmelser.
 • Vores vandstand stiger i havet, og som kystnær kommune er vi særlig sårbare i Ishøj.
 • Vores grundvandsstand kommer til at stige. Det kan medføre lokale problemområder, hvor jorden er svær at dyrke på grund af for meget vand. Læs mere om grundvand.
 • Vi får mildere og fugtigere vintre. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
 • Vi får varmere somre, hvor der kan komme flere og længerevarende hedebølger.
 • Vi kan forvente flere og kraftige storme.
 • Vi får flere skyer, især om vinteren.

Klimaændringerne betyder, at vi må:

 • Tilpasse vores regnvandssystemer og -bassiner, så de kan optage mere vand fra vores åer og Køge Bugt.
 • Tilbageholde, forsinke og styre regnvandet med overfladeløsninger.
 • Være fremadsynede. De beslutninger, vi tager inden for kloakområdet, har effekt de næste 50-100 år.
 • Se muligheden for at bruge de større mængder vand som en aktiv, rekreativ ressource i vores planlægning som ved fx Landsbysøen og Landsbyskoven og Pilemølle.
 • Systematisk og gradvist klimatilpasse. Vi forebygger oversvømmelser, reducerer skader og omkostninger i stedet for at rydde op.
 • Fokusere på de områder, hvor risikoen for oversvømmelse er størst i kommunen.