KLIMAKLAR

Regnvandet i fremtiden!

Meget kraftige regnskyl, som falder over korte perioder, har flere gange resulteret i store oversvømmelser. Det skal vi så vidt muligt undgå i fremtiden. Derfor har vi lavet en klimatilpasningsplan og er i gang med at tilpasse afløbssystemet baseret på den nyeste viden og teknologi. Vi gør det ikke bare ved at lave større regnvandsledninger men også ved at tilbageholde og styre regnvandet. Målet er at være på forkant med klimaforandringerne, så store oversvømmelser kan håndteres. Samtidig får vi mulighed for at integrere vand som et rekreativt element i by- og parkmiljøer.