KLIMATILPASNINGSPROJEKTER I ISHØJ

Her kan du læse om Ishøjs klimatilpasningsprojekter. 

Klimatilpasningsprojekter
Tranegilde Mose har sin egen pumpestation, der tømmer mosen for vand, når nødoverløbet har været i funktion. Kan opleves på klimarute nr. 1.
Tranegilde-bassinerne er tre forbundne bassiner, der opsamler og forsinker regnvandet fra Winthersminde-området på den anden side af motorvejen. Bassinerne gør, at vi undgår oversvømmelse af Tranegilde landsby. Kan opleves på klimarute nr. 1.
Vallensbæk Sø er perfekt til vandski og som regnvandsbassin for vandet fra nabokommunerne. Kan opleves på klimarute nr. 1
Tranegilde/Vallensbæk Mose benyttes som nødoverløbsbassin og kan rumme næsten 1 mio. m3 vand. Kan opleves på klimarute nr. 1.
Tranebakkens bassin er et teknisk anlæg, som modtager regnvandet fra de omkringliggende veje og boliger ved Tranebakken. Vandet renses inden det kommer til bassinet. Fra bassinet ledes vandet videre ud til St. Vejleå. Læs mere om projektet her. Kan opleves på klimarute nr. 1.
Nødpumpestationen ved Ishøj Havn. Når der er højvande i Køge Bugt lukker slusen automatisk. Hvis der har været meget kraftig regn, og vandet derfor står højt i Store Vejleå, starter nødpumpestationen. Ved hjælp af en stor turbine flyttes der 2 m3 vand i sekundet. Nødpumpestationen sikrer dermed at huse og veje langs Store Vejleå ikke bliver oversvømmet. Læs mere om projektet her. Kan opleves på klimarute nr. 2.
Store Vejleå Sluse. Kan opleves på klimarute nr. 2.
I 2007 blev strandområdet oversvømmet efter et kraftigt skybrud. Det tog otte år at klimasikre området med 11 km nye regnvandsledninger, 600 klimabrønde og ca. 20 km. render til at opsamle regnvand fra vejene. Læs mere om projektet her. Kan opleves på klimarute nr. 2.
Ishøj Sø tilbageholder regnvandet fra Baldersbækken og Lille Vejleå. Søen har både lappedykkere, ænder, svaner og blishøns som beboere. Du kan også være heldig at opleve besøg fra en fiskehejre, tårnfalk eller en nattergal. Kan opleves på klimarute nr. 3.
Ishøjs nye vandværk har siden 2021 været klar til at levere Ishøj-vand til Ishøj-borgere. Det er vand af så fin kvalitet, at det kun kræver iltning og filtrering, inden det kan drikkes. Kan opleves på klimarute nr. 4.
Landsbysøen fungerer som et kæmpe regnvandsbassin med en kapacitet på 16.500 m3 vand. Læs mere om projektet her. Kan opleves på klimarute nr. 4.
Pilemølle Naturpark renser og tilbageholder regnvandet fra Pilemølles erhvervsområde, inden det ledes ud til Lille Vejleå. Læs mere om projektet. Kan opleves på klimarute nr. 4.
De åbne vandrender samler regnvandet fra Kirkebjerggård til bassinet. Når bassinet er fyldt, løber vandet gennem en ledning under Ishøj Bygade over til de åbne render, der udmunder i de to anlagte bassiner ved gadekæret. Kan opleves på klimarute nr. 4.