VI PASSER PÅ DIG, VORES KLIMA OG VORES MILJØ

Byer verden over er ramt af et stigende antal oversvømmelser og kraftige storme som følge af klimaforandringerne. Det gælder også i Ishøj, der som kystnært område er særligt udsat. Senest i 2007, 2009 og 2011 oplevede kraftige skybrud i Ishøj og som udfordrede vores regnvandssystemer.

– Det er ingen hemmelighed, at det er dyrt at tilpasse vores by til klimaet. Erfaringer viser dog, at det er endnu dyrere at lade være, fortæller Henrik Lemée, der er ingeniør i Ishøj Forsyning. – De menneskelige omkostninger kan være store, når ens hjem bliver oversvømmet, og man skal genhuses.

– Derfor er vi stolte af, at vi i Ishøj Forsyning var en af landets første med en klimatilpasningsplan, der dækker hele kommunen og oplandet. Planen giver os et overblik over de områder i kommunen, der er mest udsatte i for-hold til klimaet, hvorefter vi har lavet en prioriteringsliste.

– Når vi klimatilpasser, tænker vi ikke kun traditionelt i forhold til at udbygge kloaknettet. Vi bruger fx også overskuddet af vand som et naturligt, rekreativt element som ved klimatilpasningsprojektet Landsbysøen og Landsbyskoven. Målet er at være på forkant med klimaforandringer, så store oversvømmelser kan håndteres.