Klimatilpasning i Ishøj: Strandområdet

06-12-2018

Byer verden over er ramt af et stigende antal oversvømmelser og kraftige storme som følge af klimaforandringerne. Det gælder også i Ishøj, der som kystnært område er særligt udsat. Vi har et stigende behov for effektive, holdbare løsninger, der er på forkant med klimaforandringerne, så vi kan håndtere og skærme mod de store mængder af vand, der kommer nedenfra, ovenfra og udefra.

– Det er ingen hemmelighed, at det er dyrt at tilpasse vores by – ejendomme, grønne og blå områder – til klimaet. Erfaringen viser dog også, at det er dyrere ikke at klimatilpasse. De menneskelige omkostninger kan være store, når ens hjem bliver oversvømmet, og man skal genhuses. Derfor er vi stolte af, at Ishøj Forsyning var en af landets første med en klimatilpasningsplan, der dækkede hele kommunen og opland, fortæller Henrik Lemée, der er ingeniør i Ishøj Forsyning. – Planen giver os et overblik over de områder i kommunen, der er mest udsatte i forhold til klimaet, hvorefter vi har lavet en prioriteringsliste. Strandområdet er som kystnært område det mest klimaudsatte i Ishøj og har derved prioritet 1. Prioritet 2 er omkring Centervej ved biblioteket. I alt har vi godt 25 prioriteringer.

Overskudsvand bliver brugt rekreativt

– Når vi klimatilpasser, tænker vi ikke kun traditionelt i forhold til at udbygge kloaknettet. Vi bruger fx også overskuddet af vand som et naturligt, rekreativt element som ved klimatilpasningsprojektet Landsbysøen – og Landsbyskoven. Det projekt kan du læse om her.

Klimatilpasningsplanen bliver hele tiden revideret og opdateret i forhold til nye teknologier og i forhold til vores klima. Du kan læse hele planen på vores hjemmeside, ishojforsyning.dk, under Spildevand/Klimatilpasningsplan.

Eksempel på klimatilpasningsprojekt:

Strandområdet i Ishøj blev oversvømmet efter et kraftigt skybrud i 2007, og kommunen gav området de nødvendige økonomiske midler til en klimasikring. Det betød, at området blev sikret med 11 km nye regnvandsledninger, 11 km nye drikkevandsledninger, 600 klimabrønde. Hver ejendom er forsynet med en klimabrønd, der har en indbygget vandbremse, som sikrer, at vandet tilbageholdes på grunden til lokal nedsivning. Anlægsarbejdet tog godt 8 år, og ud over at bydelen nu er mere robust sikret mod oversvømmelse, fik den et løft med nye vejbelægninger og fortove.