Landsbysøen og Landsbyskoven: Klimasikring mod oversvømmelse og skybrud skaber naturskønt område i Ishøj

20-11-2018

Landsbysøen og -skoven er et godt eksempel på, hvordan et klimatilpasningsprojekt kan få bekymringer om skybrud og oversvømmelser af Ishøj Landsby, Ishøj Sø og industriområdet til at gå hånd i hånd med en løsning om attraktive naturområder og en udvidelse af infrastrukturen.

– Det startede som et projekt med en kommune, der blev delt i to, for at Banedanmark kunne etablere togforbindelse mellem København og Ringsted.  Projektet blev vendt til både at være værdiskabende og en gevinst for Ishøj. For ud over at få bedre transportmuligheder gav Banedanmark, som kompensation for rydning af en række fredede skovarealer, tilskud til anlæggelsen af Landsbysøen og Landsbyskoven, der ligger syd og øst for Ishøj Landsby, siger borgmester, Ole Bjørstorp, fra Ishøj Kommune.

Stisystemer, træbroer, bænke og klimatilpasning

Anlæggelsen af banen betyder, at vi i dag kan gå en tur imellem 100.000 træer i en 26 hektar stor skov. Skoven har mange træsorter som bøg, eg, kirsebær og poppel og et 5 km. langt stisystem. Landsbysøen har en 100 m. lang træbro, der bugter sig langs søens bred og fører over det område, hvor Baldersbæk har forbindelse til søen. Store sten under broen sørger for, at jorden fra de omkringliggende arealer ikke bliver ført ud i søen, når vandet indimellem står højt. Der er bænke og lave buske, så man kan sætte sig ned og nyde det rige dyreliv, som er søens og skovens faste beboere. Men ud over at det er et smukt område, er der også en dybere mening med Landsbysøens kapacitet på 16.500 m3 vand. Søen er en praktisk klimatilpasning mod oversvømmelse af Ishøj Landsby, Ishøj Sø og industriområdet.

Det blev kun flottere og flottere

– Søen fungerer i dag som et kæmpe regnvandsbassin, der kan rumme op til 16.500 m3 vand, forklarer Henrik Lemée, der er ingeniør hos Ishøj Forsyning. – Der er monteret en vandbremse på Baldersbæk, som gør, at der maks. kan løbe 600 l i sekundet vand igennem bækken. Når der er mere tryk på Baldersbæk, stuver vandet op og løber ind i regnvandsbassinet. Det var et kæmpe projekt at være med i, og undervejs blev det kun flottere og flottere. Vi kunne hurtigt se, at der var mulighed for at lave en perle i stil med en svensk skovsø og på den måde give klimatilpasningsprojektet et kæmpe løft. Projektet er i dag medtaget i en publikation over de 100 bedste klimatilpasningsprojekter i hele Danmark, hvilket vi synes er en stor erkendelse, slutter Henrik.

Projektet er stort set finansieret gennem Banedanmark. Kommunen ejer søen, mens Ishøj Forsyning varetager driften og klimasikringsdelen. For forsyningen har der været omkostninger med at bygge broen og vandbremsen.
Som borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøj Kommune slutter: – Med Landsbyskoven er det lykkedes at skabe et bynært naturområde, som samtidig er led i et større klimasikringsprojekt.

Se publikationen over de 100 bedste klimaprojekter. 

Projektet lever op til følgende: