Mere ekstremt vejr og større mængder af vand udefra, nedefra og ovenfra gør, at vi som private boligejere i større grad skal forholde os til det vand, som er på vores egen grund.

Når du som privat boligejer håndterer regnvandet hos dig, kan det både betyde en forsinkelse og en reducering af vandet til de offentlige kloakker. Det betyder, at der bliver bedre plads til vandet og mindre risiko for oversvømmelse af boligområderne.

Ishøj Forsyning har ansvaret for det offentlige kloaksystem. I Forsyningen arbejder vi konstant på, at ledningsnettet er klar til at håndtere de store mængder af vand, som klimaændringerne medfører.

LAR = lokal afledning af regnvand

LAR, Lokal afledning af regnvand eller lokal anvendelse af regnvand, er gode teknikker og løsninger på at håndtere de større mængder af vand. Det kan være smukke løsninger, som regnvandsbassiner, blomsterbede eller grønne tage. Det kan også være faskiner eller belægninger.

Formålet med LAR er at forsinke eller nedsive regnvand, så det ikke ledes direkte ud i kloakkerne.

Nedsivning vs. forsinkelse

Ishøj er et kystnært område, og det betyder, at hvis du bor i et område med høj grundvandsstand, eller hvis din have består af ler og/eller silt, er det ikke muligt at nedsive regnvandet. Det betyder, at så skal din LAR-løsning etableres, så vandet forsinkes i stedet for, at det siver ned. Betydningen for vores fælles kloaksystemer er lige stor, om vi nedsiver eller forsinker regnvandet.

Her er forslag til forskellige LAR-løsninger:

1. Opsamling af regnvand i regnvandstønder.

2. Opmagasinering af regnvand i en faskine.

3. Udledning af regnvand til et regnbed.

4. Nedsivning af regnvand gennem en belægning, som vandet kan trænge igennem.

5. Lad regnvandet løbe via grøfter.

6. Regnvandsnedsivning eller magasinering i sænket areal (græsareal, grillplads, boldbane).

7. Etabler et grønt tag – enten nyt eller ovenpå dit eksisterende tag.

8. Kombineringsforslag 1 eller 2. Du kan også frit selv vælge at kombinere flere løsninger.

Husk at søge tilladelse hos kommunen, inden du laver dit eget LAR-projekt. Her kan du få mere inspiration og læse om love og regler.