BESTYRELSEN

Byrådet har den 1. januar 2022 udpeget fem politiske medlemmer til bestyrelsen i Ishøj Forsyning. Derudover har borgerne valgt to forbrugerrepræsentanter, der er med til at varetage forbrugernes interesser i bestyrelsen.

Det er vigtigt med lokalkendskab
– Rent vand i hanen og afledning af spildevand er en selvfølge, siger Ole Beckmann Skourup, der er bestyrelsesformand i Ishøj Forsyning. – Vi har fokus på miljøet, bæredygtighed, klimatilpasning og på, at vi holder taksterne i ro gennem en robust og effektiv forsyning. Derudover er det vigtigt, at vi i bestyrelsen har lokalkendskab, sådan at vi kan træffe langsigtede, holdbare beslutninger ud fra en helhedsbetragtning.

Bestyrelsen i Ishøj Forsyning består af:

 

 

Ishøj Forsyning A/S står for alle renoverings- og anlægsopgaver inden for vores område, ligesom vi har ansvaret for drift og vedligeholdelse af forsyningens vandledninger, pumpestationer, afløbsledninger, regnvandsbassiner og bygværker. Vores mål er at sikre, at du altid har rent vand i hanen og får afledt dit spildevand på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde.

Vi ønsker, at vores information til dig som forbruger er lige så ren, klar og gennemsigtig som vores vand.