BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

Hvad indebærer opgaven
Bestyrelsens væsentligste opgaver er at ansætte en direktion og at kontrollere direktionens arbejde. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Ishøj Forsyning, som direktionen og de ansatte arbejder efter.

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på Ishøj Forsynings planer for fremtiden. Du er for eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter. Ishøj Forsyning arbejder løbende med driftsoptimering, implementering af ny teknologi og bidrager til at udvikle nye bæredygtige løsninger til gavn for borgerne og virksomhederne i Ishøj Kommune.

Bestyrelsen er desuden Ishøj Forsynings øverste myndighed, når det gælder leveringsbetingelser og i eventuelle forbrugerklagesager. Bestyrelsesarbejdet består normalt af 4 – 6 årlige møder på i gennemsnit 2-3 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

Forretningsorden
Ishøj Forsyning Holding A/S
Ishøj Vand A/S
Ishøj Spildevand A/S
Ishøj Forsyning ApS