INFO OM VALGET

Baggrund
Miljøministeren udsendte i 2010 den første bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Bekendtgørelsen informerer om, at der skal vælges repræsentanter for forbrugerne til vandselskabernes bestyrelser. Valget afvikles efter forbrugervalgbekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 og nr. 812 af 18. juli 2012.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer
Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter, eller forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, til Ishøj Forsynings bestyrelse og 2 suppleanter. Efter valget vil bestyrelsen bestå af 7 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 5 udpeget af Ishøj Byråd. Vær opmærksom på, at forbrugerrepræsentanterne skal varetage selskabernes overordnede interesser, og altså ikke kun forbrugernes interesser.

Ishøj Forsyning
Ishøj Forsyning består af selskaberne Ishøj Holding A/S (32890334), Ishøj Vand A/S (CVR 32378989), Ishøj Spildevand A/S (CVR 32878970) og Ishøj Forsyning ApS (CVR 32878946). Selskaberne ledes af en samlet bestyrelse, og de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vil indgå i denne bestyrelse. Valget skal være gennemført senest den 31. december 2021, og de valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen senest samtidig med de af Ishøj Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer eller ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Valgperiode
Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2022 til 2026.

Forbrugerrepræsentanters rettigheder, pligter og ansvar
En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om disse rettigheder, forpligtigelser og ansvar her.

Afvikling af valget
Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra mandag den 29. november – søndag den 5. december 2021 kl. 12:00.

Valgresultatet bliver offentliggjort på Ishøj Forsynings hjemmeside og ved annoncering i lokalavisen Sydkysten. Afstemningen foregår elektronisk via et “link” på Ishøj Forsynings hjemmeside, hvor du bliver du sendt videre til “valgportalen”, hvor du kan afgive din stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. bolig- eller erhvervsenhed.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne som bestyrelsesmedlemmer i Ishøj Forsyning, og de 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.

Stemmeberettigede
En stemmeberettiget bolig eller erhvervsvirksomhed skal opfylde følgende betingelser:

 • Man skal være forbruger hos Ishøj Forsyning.
 • Man skal være myndig og have bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl på adressen, kan ejeren af boligenheden repræsentere boligenheden.
 • Hver bolig eller erhvervsenhed har én stemme.
 • Bor du til leje, er det dig som lejer, der har stemmeretten.
 • En erhvervsenhed med individuel afregning til Selskaberne har ligeledes én stemme.
 • Bor du i sommerhus eller fritidshus og ikke har fast bopæl på adressen, har du også én stemme.
 • Bor I flere sammen, skal I selv aftale, hvem der stemmer.

Hvordan stemmer man?
Du stemmer med en af følgende måder:

 • NemID: Alle over 18 år med folkeregisteradresse i Ishøj er stemmeberettigede og kan stemme med NemID. 
 • Hvis du ikke kan logge ind med NemID, skal du bruge en af fremgangsmåderne nedenfor.
 • Adresse: Hvis du ikke har NemID, men har et kundenummer, skal du klikke på knappen “Adresse” og herefter logge ind med forbrugssteds adresse og kundenummer. Dette kan f.eks. være erhvervsadresser (husk at skrive hele adressen og husnummer). 
 • Stemmekode: Hvis du ikke kan logge ind med enten NemID eller adresse, kan du bestille en stemmekode. Dette er fx kolonihaveejere. Stemmekode kan bestilles i perioden fra mandag den 22. november – torsdag den 2. december kl. 12:00. 

OBS! Kolonihaver og erhvervsenheder er stemmeberettiget med én stemme.

Valget går korrekt til
Resultaterne udmeldes til Ishøj Forsyning af firmaet DATAMINDS A/S, der også står for selve valgprocessen. Opstår der uklarhed om resultatet, vil Advokatfirmaet HORTEN kontrollere og afgøre valgresultatet.

Hvis du vil vide mere
Vi opdaterer løbende om valget her på hjemmesiden, og de nærmere regler findes også i Ishøj Forsynings valgregulativ, som vi henviser til her.