SPØRGSMÅL OG SVAR

1. Hvornår kan der stemmes?
Sidste valg blev afholdt i perioden 29. november – 5. december 2021 kl. 12:00.

2. Hvordan stemmer man?
Man stemmer ved at gå ind på Ishøj Forsynings hjemmeside og vælge punktet FORBRUGERVALG på forsiden. Her skal man vælge underpunktet valgportal (virker kun i valgperioden den 29. november – 5. december kl. 12:00). 

3. Stem med NemID
NemID: Alle over 18 år med folkeregisteradresse i Ishøj er stemmeberettigede og kan stemme med NemID. Hvis du ikke kan logge ind med NemID, skal du bruge en af fremgangsmåderne nedenfor.

4. Stem uden NemID
Adresse: Hvis du ikke har NemID, men har et kundenummer, skal du klikke på knappen “Adresse” og herefter logge ind med forbrugssteds adresse og kundenummer. Dette kan f.eks. være erhvervsadresser (skriv hele adressen og husnummer). 

Stemmekode: Hvis du ikke kan logge ind med enten NemID eller adresse, kan du bestille en stemmekode. Dette er fx kolonihaveejere. Stemmekode kan bestilles i perioden den 22. november – 2. december kl. 12:00. Koden kan først benyttes, når valgportalen er åben.

5. Kan der stemmes med fuldmagt?
Nej. Der kan ikke stemmes med fuldmagt (§2.2 i valgregulativet).

6. Kan man stemme til valget pr. mail?
Nej. Det er ikke altid muligt at identificere en person på baggrund af en e-mailadresse.

7. Hvor mange kandidater kan man stemme på?
Én repræsentant for hver stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed, der aftager ydelser fra Ishøj Forsyning, kan afgive én stemme på én kandidat. Stemmer flere fra samme forbrugssted, afvises alle stemmer.

8. Hvor mange stemmer har man?
Man har én stemme pr. husstand. Hvis der bor flere myndige personer i samme boligenhed, er det op til disse at afgøre hvem af dem, der afgiver stemme på vegne af boligenheden.

9. Hvem kan stemme på kandidaterne?
Kunder, dvs. bolig- eller erhvervskunder med individuel afregning til forsyningen, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser fra Ishøj Forsyning.

Brugere, dvs. bolig- eller erhvervsenheder uden individuel afregning til Ishøj Forsyning, f.eks. lejere som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser fra Ishøj Forsyning.

10. Hvad er en boligenhed, og hvordan stemmer man?
Boligenheder omfatter beboelseslejligheder med eget køkken med indlagt vand og afløb, herunder ejerlejligheder.

En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af én myndig fysisk person, som har bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl på adressen, repræsenteres boligenheden af ejeren af boligenheden.

11. Hvordan stemmer sommerhus- og fritidshusejere?
Sommerhuse repræsenteres af én ejer, der er myndig. Hvis der er flere myndige ejere, er det op til disse at afgøre, hvem der afgiver stemme på vegne af sommerhuset.

En person, der ønsker at afgive stemme på vegne af et sommerhus eller fritidshus og er vandaftager, kan stemme, hvis personen er myndig og kan tegne enheden eller har bemyndigelse til at stemme på vegne af enheden fra den eller de personer, der kan tegne enheden.

Valget er elektronisk og foregår ved hjælp af en valgportal på Ishøj Forsynings hjemmeside. For at sikre valget mest muligt anvendes NemID som primær procedure for validering af stemmeafgivelse. Det er dog muligt at stemme som anført i punkt 4. Du skal derfor logge ind på valgportalen ved at anvende NemID.

12. Hvad er en erhvervsenhed, og hvordan stemmer man?
Erhvervsenheder omfatter sammenhængende arealer i en erhvervs- eller institutionsbygning, hvortil der er særskilt adgang, uanset om arealet er udstykket efter lov om ejerlejligheder.

En person, der ønsker at afgive stemme på vegne af en erhvervsenhed skal være myndig og enten selv kunne tegne erhvervsenheden eller have bemyndigelse til at stemme på vegne af erhvervsenheden fra den eller de personer, der kan tegne erhvervsenheden.