VALGRESULTAT

Vi takker for alles deltagelse i forbrugervalget og for valideringen af DATAMIND A/S, der også har stået for afvikling af selve valget.  Valgresultatet vises herunder, og kandidaten med flest stemmer står først og så fremdeles. Valideringen er foretaget på samtlige afgivne stemmer jf. valgregulativet for Ishøj Forsyning.

1) Ib Hansen – forbrugerrepræsentant

2) Per Meyer Jepsen – forbrugerrepræsentant

3) Andreas N. Møhl – 1. suppleant

4) Poul Richard Jørgensen – 2. suppleant

Vi takker alle kandidaterne for deltagelsen i valget og ønsker forbrugerrepræsentanterne velkommen til Ishøj Forsyning.

Vedhæftet protokol over optællingsresultatet