Plan for vandforsyning til brandslukning

07-07-2014

Kommunalbestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. Beredskabslovens § 15, stk. 1, og § 1, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen. Det at sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning er således en del af kommunens risikobaserede dimensionering.

På den baggrund er der udarbejdet en plan for vandforsyning til brandslukning.

Der skal nedlægges i alt 98 brandhaner, da der er for store omkostninger forbundet med vedligeholdelsen. Det vil fortrinsvist være brandhaner, der yder mindre end 1000 liter/minut, der nedlægges.

Ishøj Forsyning har valgt at overtage en del brandhaner, som males blå, vedligeholdes og benyttes af Ishøj Forsyning som skyllehaner. Disse haner er valgt, da de har strategisk gode placeringer i forhold til udskylning af ledningsnettet.