PRISEN PÅ SPILDEVAND STIGER FRA 31. JULI 2023

27-06-2023

Selvom vandforbruget i Ishøj Kommune har været mindre i år, er prisen på spildevand nødt til at stige med 4,89 kr. pr. m3 fra august til december 2023. Dette kan virke ulogisk, da man normalt forventer at betale mindre, når man bruger mindre vand.

“Som forsyning må vi ikke tjene penge på vores kunder/forbrugere. Vi arbejder non-profit, og vores udgifter og indtægter skal balancere. Prisstigningen skyldes den måde som taksterne er fastsat på fra staten,” fortæller Henrik Lemée, der er direktør for Ishøj Forsyning.

DET KOMMER SPILDEVANDET TIL AT KOSTE

I det sidste halvår af 2023 kommer prisen på vand og spildevand til at være:

Vand-spildevand 2023
Vand11,38
Statsafgift vand6,37
Drikkevandsbidrag0,00
Moms4,43
Vand i alt22,18
  
Trappe % =100%
Spildevand30,22
Moms7,55
Spildevand i alt37,77
  
I alt59,95

Prisen for vand er således den samme, hvorimod spildevandet stiger fra 32,89 til 37,77 kr., altså en merudgift på 4,89 kr./m3.

Det betyder, at for en familie på 2 voksne og 2 børn i Ishøj, der i gennemsnit bruger 140 m3 vand vil merudgiften ca. være 57 kr. pr. måned i den sidste halvdel af år 2023.

Se her, hvordan du kan spare penge på vandet.

Fakta:
Spildevand er det brugte vand fra bad, toilet, køkken m.v., som skal transporteres fra hjemmet/virksomheden, gennem ledninger i jorden, renses på et spildevandsanlæg og sendes tilbage til naturen igen.