Renovering af spildevandskloakken – Birkevej og Solvej

21-08-2017

Ishøj Forsyning vil i uge 33,34 og 35 renovere spildevandssystemet på Birkevej og Solvej. Ledningerne renoveres med en opgravningsfri metode. Det betyder, at entreprenøren forer de gamle ledninger indefra, således at de får ny styrke og holdbarhed. I forbindelse med arbejdet kan der opstå mindre trafikale gener.