Seks kommuner samarbejder om klimasikringsprojekt langs Store Vejleå

27-11-2018

Vand kender ikke kommunegrænser. Derfor har seks forsyningsselskaber i Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup, Albertslund, Glostrup og Brøndby i fællesskab løst opgaven med at sikre mod oversvømmelse af ejendomme og oplandet langs Store Vejleå.

Seks forsyningsselskaber har samarbejdet om at sikre området langs Store Vejleå mod oversvømmelse.
Det er økonomisk kompensation fra Banedanmark, som blev udløst i forbindelse med anlægningen af banen ved Vallensbæk Sø, der har banet vejen for sikringen af åen gennem et større klimasikringsprojekt.

Når det regner kraftigt i højlandet, og Køge Bugt-slusen lukker på grund af for høj vandstand, er der en masse vand, der stuver sig sammen ved udløbet i Store Vejleå. Herefter begynder vandet at bevæge sig mod Ishøj og Vallensbæk kommune, hvilket har betydet oversvømmelse af ejendomme langs åen og oplandet til Store Vejleå, med store skader og økonomiske udgifter for både beboere og kommuner til følge.

Nødpumpestation flytter to m3 vand i sekundet

Et større klimasikringsprojekt har nu sikret området, og som sidste led af projektet er der etableret en nødpumpestation, der sikrer oplandet til Store Vejleå mod oversvømmelser.

Nødpumpestationen overvåger vandstanden elektronisk i Store Vejleå. Er vandmængden for høj i åen, lyder en høj tone i 90 sekunder, og lamper tændes for at advare omgivelserne om, at nu går pumpen snart i gang.  Hver pumpe suger to m3 vand op hver eneste sekund. Det ligner en ren syndflod med de kæmpe mængder af vand, som pumperne flytter og omgivelserne er nu i sikkerhed.

Her kan du se en video med test af nødpumpestationen.