FLYTTEMEDDELELSE

Her finder du blanketter til opgørelse af forbruget i forbindelse med flytning og ejerskifte.

Flyttemeddelelsen bedes sendt til: ishojservice@kmd.dk