Sikring mod oversvømmelser bliver til nyt naturområde ved Pilemølle

03-12-2019

Skov, stier, søer og åløb i et tre hektar stort rekreativt bakkelandskab er resultatet af et samarbejde mellem Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune. Området skal sikre det nye erhvervsområde ved Pilemølle mod oversvømmelser på grund af større mængder regnvand i fremtiden.

I øjeblikket bliver der gravet syd for det nye erhvervsområde ved Pilemølle mellem Vejleåvej og Ringstedbanen. Det er den praktiske arbejdsopgave med at tilbageholde og rense fremtidens regnvand fra det nye erhvervsområde, der er blevet til et tre hektar stort rekreativt naturområde. Det nye område byder på natur- og motionsruter, der kommer til at bugte sig rundt i eng- og skovområder og på broer over søer. Naturområdet bliver færdigt til sommer, hvor du vil kunne opleve det, hvis du tager et smut forbi Landsbyskoven på din cykel- eller gåtur.

”For at få størst muligt udbytte af vores investering på 2,7 mio. kr. har vi taget udfordringen med klimaets store mængder af regnvand og brugt det som en ressource og kilde til at nyde naturen. Erhvervsområdet bliver sikret mod oversvømmelser, og søerne kommer til at få en praktisk, rensende funktion, inden regnvandet ledes ud i Lille Vejleå og vores naturlige kredsløb,” fortæller Ebbe Rosenberg, der er formand for Ishøj Forsyning.

 

En praktisk investering i sikring mod
oversvømmelser af det nye erhvervs-
område ved Pilemølle bliver til et
rekreativt område med søer, natur-
og motionsruter.                                           
På byggegrunden syd for det nye erhvervsområde ved Pilemølle
ser du her Ebbe Rosenberg, der er formand for Ishøj Forsyning.
Hvad der i dag er mudret jord og store vandhuller, bliver til sommer
til et tre hektar stort grønt område med skov, eng, natur- og motionsruter.