SPILDEVAND

Kloaksystemet i Ishøj består af to ledningsnet

Regnvandsnettet opsamler og bortleder regnvand. Regnvandet udledes til Køge Bugt.

Spildevandsnettet opsamler og leder spildevand fra husholdninger mv. til Biofos’ Renseanlæg Avedøre. Renseanlægget er et af Danmarks største og renser spildevand fra 10 kommuner vest for København. Vandet renses først mekanisk; her fjernes alt synligt affald (vatpinde, toiletpapir mm.). Efterfølgende renses det i en biologisk-kemisk proces, der omsætter det ikke-synlige affald i vandet.