FOREBYGGELSE AF KLOAKPROBLEMER

Hvordan forebygger jeg selv kloakproblemer?

Ishøj Spildevand passer regn- og spildevandskloakken i vejen og helt ind til din grund(skel), men passer du også din kloak på grunden? Er kloakdækslerne i din have synlige og til at komme til og få op?

Har du store træer på din grund i nærheden af dine kloakledninger? Pil, poppel og birk er blandt de store kloakdræbere med deres vandsøgende rødder. Vidste du, at der årligt bliver brugt i tusindvis af kroner på at skære rødder fra især disse træer væk fra kloakledningerne samt yderligere i tusindvis af kroner på at reparere eller renovere kloakkerne bagefter? Er du træt af at feje blade væk fra græsplænen og fjerne blade fra tagrenderne hele tiden? Så var det måske en idé at fælde de gamle træer.

Har du en udvidet rørskadeforsikring på din ejendom? Hvis dit hus er forsikret ordentligt, og der er sket skade på kloakken, kan forsikringen muligvis dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og reparationer.