Spildevandsplan 2014 – 2022 for Ishøj Kommune

Ishøj Byråd vedtog den 7. oktober 2014 spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014 – 2022

Spildevandsplan 2014-2022 afløser Spildevandsplan 2003-2013. Som noget nyt er klimatilpasning og håndtering af større mængder regnvand indarbejdet i Spildevandsplan 2014-2022.

Desuden beskriver planen Ishøj Kommunes målsætninger på spildevandsområdet, som er at:

  • afløbssystemet og driften af dette skal respektere omgivende natur og miljø mest muligt
  • opretholde og forbedre det høje serviceniveau for afledning af spildevand
  • stor forsyningssikkerhed sikres
  • ekstremregn og klimaændringer håndteres
  • arbejdsmetoder skal tilpasses de aktuelle behov og muligheder
  • uvedkommende vand skal reduceres
  • mest muligt vand håndteres lokalt inden det ledes til regnvandssystem
  • arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Ishøj Forsyning

Læs spildevandsplanen
Se kort 1
Se nedsivningspotentialekort

Planen er blevet miljøvurderet:

Læs miljøvurderingsrapporten

Læs en sammenfatning af miljøvurderingsrapporten