DRIFTSPROBLEMER OG KLOAKSTOP

Du kan anmelde kloakproblemer ved at ringe på tlf. 4357 7776 mandag til torsdag i tidsrummet kl. 08.00 – 15.00 og fredag fra kl. 08.00 – 13.00.

Udenfor åbningstid skal der ringes på tlf. 4357 7676.

Ishøj Spildevand tager sig af kloakproblemer i forsyningens eget ledningsnet. Hvis problemet er inden på den private matrikel, skal lodsejeren selv kontakte slamsuger eller autoriseret kloakmester.

Spuling eller andet arbejde på forsyningens regn- eller spildevandsledninger skal rekvireres af Ishøj Spildevand.

Den enkelte lodsejer må ikke selv rekvirere arbejde udført på forsyningens kloakker. Ishøj Spildevand betaler eller refunderer ikke for spulinger eller kloakarbejde, som ikke på forhånd er aftalt.

Er det min eller Ishøj Spildevands kloakledning, der er stoppet?

Du kan kontrollere, hvor ledningen er stoppet, hvis du har en skelbrønd (en brønd i din have). Hvis du har flere brønde, skal du kigge i den, som er nærmest vejen.

Er brønden tom, er den stoppede kloakledning inde på din egen grund og dit ansvar. I dette tilfælde skal du kontakte en slamsuger eller en autoriseret kloakmester.

Er der derimod vand/spildevand i brønden skal du kontakte Ishøj Spildevand på tlf. 4357 7776 i åbningstiden og tlf. 4357 7676 udenfor åbningstiden.