SKADER I FORBINDELSE MED KLOAKKEN

Skader som følge af opstigende kloakvand skal anmeldes til eget forsikringsselskab.

Såfremt årsagen til opstigningen ikke kan henføres til en fejl eller forsømmelse fra forsyningens side, er der tale om et hændeligt uheld, hvorfor skadelidte ikke kan opnå erstatning fra Ishøj Forsyning.