Stadig lavt vandtab i Ishøj

21-02-2020

Det er spild af ressourcer at lade vandet løbe. Det gælder både, når vi åbner for vandhanen derhjemme eller, hvis det løber ud af de 75 kilometer vandledninger, som er gravet godt ned under Ishøjs gader.

Vi er i Danmark nogle af de bedste i verden til at lede vandet derhen, hvor det skal, uden at lade for meget gå tabt undervejs. Vandspildet i Danmark er i gennemsnit på 7,8 % af det vand, man pumper op, mod 30 til 60 % i mange andre lande.

I Ishøj har vi et vandspild på blot 3,4 % ud af de 1,1 millioner kubikmeter vand, som vi bruger hvert år.

Det lave vandspild skyldes flere gode tiltag
  1. Vi har et forholdsvist nyt ledningsnet
  2. Løbende renovering
  3. Overvågning

Når det kommer til ledningsnet, er vores vand- og spildevandsledninger forholdsvis nye og i god stand. Ledningerne bliver vedligeholdt samtidig med klimatilpasningsprojekter. Fx da strandområdet blev klimatilpasset, udskiftede vi samtidig 15 kilometer ledninger.

Brud og lækager giver et overforbrug af vand, og trykket falder i ledningerne. Fjernaflæsningssystemet gør det muligt at reagere hurtigt på udsving. En gang om måneden kører forsyningens driftsbil rundt i Ishøj Kommune og aflæser målerne. På den måde har vi et godt overblik over vandforbruget.

Vi går ikke efter 0 %, men efter den bedste drift

I forhold til prisen på vand og renovering af ledningsnettet kan det ikke betale sig at stile efter 0 % vandspild, men vi har et konstant øje for at optimere og sikre vores ledningsnet. Da forsyningen blev dannet tilbage i 2010, havde vi et vandspild på over 10 %. Vi kan derfor være rigtig godt tilfredse med i dag at have mere end halveret vores vandspild til blot 3,4 %.

Fakta om vandspild:

Vandspild er drikkevand, som er pumpet op, men som ikke når frem til slutbrugerne. Vandspild er opgjort i procent af den samlede udpumpning som i Ishøj er 1,1 millioner kubikmeter. I Danmark er vandspildsprocenten i gennemsnit på 7,8 %. I Ishøj har vi et vandspild på 3,4 %.

Vandspild opstår fx, hvis der er:
• utætheder og akutte lækager i ledningsnettet
• overløb fra vandreservoirer
• unøjagtige måleraflæsninger
• vand brugt til brandslukning