Store regnmængder giver udfordringer

16-11-2023

Fra eftermiddagen den 15. november til formiddagen den 16. november har DMI’s målere i Ishøj registreret 45 mm nedbør.

Regnvejret har givet os følgende udfordringer:

Spildevandssystemet: Store dele af Ishøj oplever høj vandstand, hvilket kan føre til opstuvning i kældre og lavt beliggende ejendomme. Forsyningens pumpestationer har lidt svært ved at følge med, men siden kl. 14.30 er vandstanden faldende.

Regnvandsbassiner: Mange søer i Ishøj er tekniske regnvandsbassiner og bliver fyldt op, når vi oplever de store regnmængder, som har fundet sted i dag/nat. Det er blandt andet derfor, at områderne omkring Ishøj Sø er oversvømmet.

Vandstand i Køge Bugt: Vandstanden har generelt været høj siden stormen i oktober, hvilket har gjort det svært for vandløbene at komme af med vandet og regnvandssystemerne er fyldte.

Marker og grønne arealer er mættet med vand: I tørre perioder kan disse områder almindeligvis suge store mængder vand, som ikke kan komme videre i regnvandssystemet.

Nødpumpestation ved St. Vejleå’s udløb til Ishøj Havn/Køge Bugt: På grund af højvandet i Køge Bugt og den betydelige nedbør i oplandet har nødpumpestationen ved St. Vejleå’s udløb kørt flere gange det seneste døgn. Dette har hjulpet med at holde vandstanden i St. Vejle å, Jægersø, og Ll. Vejlesø på et acceptabelt niveau.

Ishøj Forsyning opfordrer alle, der har kælder, til at have en kontraventil for at forhindre opstuvning af vand i kælderen. Kontakt en kloakmester, hvis du er i tvivl om du har en ventil, eller hvis du skal have en installeret.

På billedet ser du nødpumpestationen ved St. Vejleå’s udløb til Ishøj Havn/Køge Bugt