Her kan du se priser for 2022:

Vand 2022

Vand kr. 8,54
Afgift til staten kr. 6,37
Moms kr. 3,73
I alt kr. 18,63

Spildevand 2022

Kloak kr. 26,19
Moms kr. 6,55
I alt kr. 32,74

I alt 2022 51,37 kr. inkl. moms/m3

Priser for anlægs- og driftsbidrag – Ishøj Vand 2022.

Bemærk, at Ishøj Forsyning pr. 1. januar 2021 har indført gebyr på kr. 100,00 for manglende tilmelding til PBS-Service.

Standardtilslutningbidraget til Ishøj Spildevand indeksreguleres årligt. For 2022 er prisen 55.203,22 kr. ekskl. moms. (kr. 69.004,03 inkl. moms).

Ishøj Forsynings opgaver finansieres via brugerbetaling. Priser fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter inkl. en årsafregning.