PRISER 2023

Her kan du se priser for 2023:

VAND 2023

Vand kr. 11,38
Afgift til staten kr. 6,37
Moms kr. 4,43
I alt kr. 22,18

SPILDEVAND 2023

Kloak kr. 30,22
Moms kr. 7,55
I alt kr. 37,77

I alt 2023 59,95 kr. inkl. moms/m3

Se oversigt over anlægsbidrag og gebyrer for Ishøj Forsyning 2023.

Bemærk, at Ishøj Forsyning pr. 1. januar 2021 har indført gebyr på kr. 100,00 for manglende tilmelding til PBS-Service.

Standardtilslutningbidraget til Ishøj Spildevand indeksreguleres årligt. For 2023 er prisen 60.657,89 kr. ekskl. moms. (kr. 75.822,36 inkl. moms).

Ishøj Forsynings opgaver finansieres via brugerbetaling. Priser fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter inkl. en årsafregning.