Virksomheder med et højt vandforbrug kan søge om at få nedsat deres vandafledningsbidrag.

Virksomheder, der driver konkurrence udsat erhverv, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året, kan få nedsat deres vandafledningsbidrag.

Sådan tilmelder du dig

Ordningen kaldes “Trappemodellen”, og du kan tilmelde din virksomhed på virk.dk.

Du skal tilmelde din virksomhed senest den 15. september for at få en nedsættelse for det efterfølgende afregningsår.

Har du tilmeldt dig tidligere, skal du kun indmelde, hvis du har lavet ændringer i din virksomheds aktiviteter.