PRISER 2023

Her kan du se priser for 2023:

VAND 2023

Vand kr. 11,38
Afgift til staten kr. 6,37
Moms kr. 4,43
I alt kr. 22,18

SPILDEVAND 2023

Kloak kr. 30,22
Moms kr. 7,55
I alt kr. 37,77

(Standardtilslutningbidraget til Ishøj Spildevand indeksreguleres årligt. For 2023 er prisen 60.657,89 kr. ekskl. moms. kr. 75.822,36 inkl. moms).

I alt 2023 59,95 kr. inkl. moms/m3

Se oversigt over anlægsbidrag og gebyrer for Ishøj Forsyning 2023.

Bemærk, at Ishøj Forsyning pr. 1. januar 2021 har indført gebyr på kr. 100,00 for manglende tilmelding til PBS-Service.

Ishøj Forsynings opgaver finansieres via brugerbetaling. Priser fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter inkl. en årsafregning.