Sådan klager du

Hvis du som kunde hos Ishøj Forsyning ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende din forsyning, har du forskellige muligheder for at klage.

Inden du går i gang med en formel klageproces, er det en god idé at kontakte os, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen.

Vi kan træffes mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.00 og fredag kl. 08.00 – 12.00 på tlf.nr. 4460 1072 eller på e-mail ishojservice@kmd.dk.

Du finder Ishøj Forsynings klage vejledning HER

Vandforsyningsloven

På baggrund af § 4 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) kan forbrugere indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Her kan du læse Ishøj Vands regulativ 2016