FORURENING AF DRIKKEVAND

Grundvandet, og dermed vort drikkevand, kan blive forurenet af stoffer, som man tidligere ikke troede kunne nå igennem jordlagene.

Mange stoffer stammer fra jordforureninger, fx., tankstationer, industrigrunde, lossepladser og landbrug. Men også effekten fra privates forbrug af pesticider er ikke ubetydelig i sammenligning med landbrugets.

Mange forurenende stoffer kan undgås ved bevidst kun at benytte særlige typer af fx. vaske- og rengøringsmidler. Nogle produkter indeholder kun bionedbrydelige stoffer og er ofte miljømærkede. EU’s miljømærke Blomsten er et af de miljømærker, der viser, at varen lever op til høje miljøkrav.

At bevare og rense grundvand er meget dyrt. Derfor er drikkevand – helt bogstavelig ment – blevet til en kostbar ressource.
I 1980 betalte man i Ishøj knap 3 kr. pr. m3 vand. I 1990 lå prisen på godt 5,50 kr. Du kan se de aktuelle vandpriser her.