PESTICIDER

Mange drikkevandsboringer i Danmark er i dag truede af forurening med sprøjtemidler – nogle boringer er endda lukket på grund af rester af sprøjtemidler i grundvandet.
Hvad er pesticider?

Pesticider er en fælles betegnelse for alle former for kemiske sprøjtemidler.

  • Herbicider – mod ukrudt
  • Fungicider – mod svampe
  • Insekticider – mod insekter

Sprøjtemidlerne er fremstillet til at udslette eller begrænse uønskede dyr og planter. Sprøjtemidlerne indeholder derfor giftige stoffer, der i grundvandet kan skade mennesker og dyr. Når der sprøjtes, vil de miljøskadelige stoffer blive afgivet til jorden. I jorden vil nogle af stofferne blive transporteret med regnvandet ned til grundvandet. Der skal blot 1 gram sprøjtemiddel til at forurene 10 mio. liter grundvand.