VEJSALT

Den udbredte brug af vejsalt til at fjerne is og sne kan spores i grundvandet, hvor der ses en stigning i kloridindholdet.

Et for stort indhold af klorid i vandet er uønsket og er svært og meget dyrt at fjerne igen.

Spar derfor på vejsaltet og brug det, hvor det ikke er muligt at gruse eller aske is og sne, så det bliver skrid- og glidesikkert.

Husk derfor at:

  • undgå sprøjtemidler
  • undgå spild af kemikalier og olie på jorden
  • aflevere maling- og kemikalier m.m. på genbrugsstationen
  • undgå at købe varer, hvortil der er anvendt sprøjtemidler