INFO OM AFREGNING

Forbrugsafgifter

Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter, inkl. en årsafregning. Forud for årsafregningen vil du blive bedt om at aflæse din måler og oplyse forbruget.

Aflæsning af vand

Ishøj Forsyning udsender hvert år i december selvaflæsningskort for de ejendomme i Ishøj Kommune, som har opsat en vandmåler. Du skal aflæse vandmåleren pr. 31. december og sende eller indrapportere målerstanden senest den 10. januar. Vær opmærksom på, at Ishøj Forsyning opkræver et gebyr for manglende aflæsning af vandmåler på 200,00 kr. inkl. moms.

Indrapportering

Du kan oplyse forbruget ved at sende aflæsningskortet eller direkte her på siden. I rapporteringsperioden vil der her være direkte adgang til indtastningsformularen. Du skal bruge dit kundenummer, en digital signatur eller din NemID for at logge på. Du vil modtage brev med information forud for, at systemet er åbent for indrapportering.

Selvaflæsningkort i e-boks

Vær især opmærksom på, at du vil modtage breve og selvaflæsningskort i e-boks, hvis du er eller har været tilmeldt e-boks under Ishøj Kommune.
Hvis du ikke modtager dit selvaflæsningskort med posten eller i e-boks, bør du kontakte Ishøj Forsyning på e-mail info@ishojforsyning.dk eller på telefon 4357 7776.

Du kan se de aktuelle takster og gebyrer her.