VANDFORBRUG

I Danmark er det gennemsnitlige vandforbrug knapt 40 m3 pr. person om året, svarende til 109 liter om dagen.

Rent drikkevand er ikke en uendelig ressource. De fleste steder i Danmark bruges der mere vand, end der kan nå at dannes. Vi skal derfor alle være med til at spare på det dyrebare drikkevand.

Det er en god idé jævnligt at kontrollere, om der er utætte vandinstallationer eller rør på ejendommen. Utætheder er dyrt for dig som forbruger og et unødigt ressourcespild.