VANDKVALITET

Forsynings- og forbrugeransvar 

Vandkvaliteten i Danmark er meget høj. Der findes grænseværdier for en lang række stoffer, hvilket bliver kontrolleret og overholdt, inden vandet sendes fra forsyningen til forbrugeren.

Vandforsyningen er ansvarlig for drikkevandskvaliteten frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, der skyldes forbrugernes egne installationer, er vandforsyningen derfor ikke ansvarlig for, men vandforsyningen giver gerne råd og vejledning, hvis der er problemer eller spørgsmål. Vandledninger på privat grund er vandforsyningen heller ikke ansvarlig for.

Vandanalyser
Ishøj Vand leverer vand fra Ishøj Vandværk, suppleret med vand fra HOFOR’s Thorsbro Vandværk. Derudover bliver der ind imellem også tilført vand fra HOFOR’s vandværk ved Regnemark. Vandet fra de tre vandværker bliver blandet i ledningsnettet. Dvs. at du som forbruger vil modtage vand, der er en blanding af vandet fra de tre ovenstående vandværker.

Drikkevand er et levnedsmiddel, hvortil der fra myndighedernes side stilles krav til kvalitet og kontrol. Kontrollen planlægges efter retningslinjer fra Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kontrollen udføres af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium.
Både Ishøj Forsyning og HOFOR analyserer således løbende drikkevandet og holder øje med, at vandets kvalitet vedbliver med at være høj.

Find analyserne for Ishøj Vandværk her

Find analyserne for HOFOR her