TEMPERATUR

Når vandet kommer op fra undergrunden, har det en temperatur på ca. 8 ºC. Drikkevand skal være koldt – helst under 12 ºC, når det kommer ud af vandhanen. Har vandet en for høj temperatur, påvirker det smagsoplevelsen, og der kan være risiko for vækst af bakterier i vandledninger og installationer.

Når vandet står i rørene i husene, sker der en stigning i vandets temperatur. Lad derfor vandet løbe om morgenen og efter ferier, indtil det bliver koldt. I nogle ejendomme kan der ske en opvarmning af det kolde vand, hvis installationer er udført uhensigtsmæssigt. Det kan fx. være, at rør til koldt og varmt vand ligger tæt på hinanden, så det varme vand opvarmer drikkevandet, eller at koldtvandsrørene ligger tæt på fjernvarmen. I nogle ejendomme kan der også være lang vej for vandet, fra det kommer ind i huset og ud til vandhanerne, så det tager lang tid, før vandet bliver koldt. Det er ejendommens ejer, der har ansvaret for, at installationerne er udført, så drikkevandet er koldt.