VANDVÆRKETS DESIGN

Vandværket udvendigt

Det nye vandværk i Ishøj Landsby er designet, så det både passer ind i det grønne og i det bynære miljø. Facaderne er beklædt med håndlavede skærmtegl i jordfarver, og de fleste af de store træer, der omkranser grunden, bliver bevaret. Værket består af to forskudte bygninger, hvilket får hele bygningen til at syne lidt mindre. En offentlig sti hen over grunden vil føre til den nye Landsbyskov, når vandværket står færdigt i 2021. Fra stien vil forbipasserende kunne kigge ind i vandværket. 

Bygningens udformning tilpasser sig procesanlægget i vandværkets indre. Vandværket er højest, hvor de store rentvandstanke er placeret, og folder sig ned til vandværkets filtertanke, for til sidst at blive lavere ved personalefaciliteter og mindre tekniske rum.

Vandværket indvendigt

Det urensede grundvand kaldes råvand. Råvandet indeholder blandt andet jern og mangan samt svovlbrinte, der lugter af rådne æg. I vandværket iltes råvandet først i et beluftningsanlæg, hvorefter det renses i fire forfiltre og fire efterfiltre. I filtrene sker der en biologisk rensning af vandet ved, at naturligt forekommende bakterier i filtrene omsætter og fastholder jern og mangan. Herefter er vandet renset og smager friskt og godt. Drikkevandet opbevares i to store rentvandstanke af rustfrit stål, indtil det skal drikkes af borgerne. Når filtrene er ved at være fyldt, renses de med luft og vand.

Grundvandsboringer

Rundt om i kommunen forventer vi, at seks grundvandsboringer skal sende vand ind til det nye vandværk. Ved hver grundvandsboring kommer der til at stå en råvandsstation, der styrer pumpen nede i grundvandet. En råvandsstation ligner et stort stålskab og er ca. 2,5 m *1,5 m i udbredelse og omkring 1,5-2,0 m høj. Råvandsstationerne bliver malet grønne.