VANDKVALITET OG BLØDT VAND

Vandkvalitet

I Danmark stiller vi store krav til kvaliteten af vores drikkevand. Vi laver løbende kontrol af drikkevandet for at sikre, at det overholder de krav, som myndighederne stiller. Vores vand er en livsnødvendig ressource, og derfor er det vigtigt, at drikkevandet både har den rette temperatur, lugt, farve, smag, kalkindhold, mængde af bakterier osv.

På vores nye vandværk er vandet af så høj en kvalitet, at det kun kræver iltning og filtrering.

Her kan du læse mere om vores vandkvalitet.

Vores vandværk er gjort klar til fremtiden

Drikkevandet omkring hovedstadsområdet er hårdt vand, fordi det har et højt indhold af kalcium og magnesium. I det daglige betyder det, at vi nemt får kalkbelægninger på fliser, mælkehvide kalkmønstre på vores glas, kalkkager på vandhanen samt en opvaske- og vaskemaskine, der alt for ofte skal afkalkes og udskif­tes.

Derfor bliver vandværket forberedt til, at vi om nogle år kan levere blødt vand til borgerne i Ishøj. Med det nye vandværk forventer vi fortsat at skulle købe tilskud af vand fra HOFOR i morgen- og aftentimerne, når vandforbruget er størst. Planen er derfor, at vi skal producere blødt vand på det nye vandværk samtidigt med, at det vand, vi køber fra HOFOR, også bliver blødgjort.

Blødt vand

Blødt vand betyder mindre kalk i vandet, hvilket er et godt bidrag til vores cirkulære og grønne økonomi. Blødt vand giver længere levetid på vores hushold­ningsapparater, vores vaskemaskiner bruger mindre energi og rengøringen kræver færre rengøringsmid­ler. Selve vandprisen stiger, når vandet skal blødgøres, men undersøgelser viser, at blødgøring samlet set er godt for økonomien. Derudover sparer du tid, og der er en positiv effekt på miljøet, fordi blødgøring mindsker forbruget af sæbe og kemikalier.