DCIM\100MEDIA\DJI_0006.JPG

Vores flotte nye vandværk ligger i Ishøj Landsby på grænsen mellem landsbyen og skoven.

I 2020 og 2021 har vi bygget et nyt vandværk på Pilemøllevej 1, der ligger på hjørnet mellem Pilemøllevej og Ishøj Bygade. Vandværket ligger ideelt i forhold til grundvandet ved Tranegilde Mark, der først nu udnyttes til drikkevand.

Fra 2021 pumper Ishøjs nye vandværk ca. 800.000 m3 grundvand op om året til Ishøjs borgere. Det er vand i så fin kvalitet, at det kun kræver iltning og filtrering, inden det kan drikkes.

Vandværket er tænkt enkelt og funktionelt, samtidig med at det komplementerer og tager hensyn til den omkringliggende natur. Værket har flotte, håndlavede tegl på facaden, og ligger omkranset af grundens originale store træer. En offentlig sti hen over grunden vil føre til den nye Landsbyskov. Fra stien vil forbipasserende kunne kigge ind i vandværket gennem de store facadevinduer.

Vi er klar til fremtiden

Vandværket er klargjort til fremtiden med den nyeste teknologi, lave driftsomkostninger og med mulighed for om nogle år at levere blødt vand, der indeholder mindre kalk. Værket er indrettet, så vi kan lave rundvisninger og undervisning for skoleklasser samt interesserede borgere.

Generelt forventer vi, at vandpriserne i vores område stiger i de kommende år. Ved at bygge vores eget vandværk og hente vand op fra egne kilder får vi en besparelse i forhold til, hvis vi fortsætter med at købe al vores vand fra andre kommuner.

Vi graver også andre steder i kommunen

Vi forventer at etablere seks grundvandsboringer nord og syd for vandværket. Nogle af boringerne placerer vi i Landsbyskoven, der beskytter boringerne mod forurening.

For at kunne transportere grundvandet ind til vandværket har vi i 2020 og 2021 gravet nye vandledninger ned flere steder i kommunen. I nord bliver det fra Toftevænget, under Ishøj Stationsvej, forbi Hundeskoven og under Ishøj Bygade frem til vandværket. I syd kommer vi til at grave langs Pilemøllevej fra København-Ringstedbanen og op til vandværket.

TV-Ishøj var på besøg på en guidet rundvisning på vores nye vandværk. Se med her.