Velkommen til Ishøj Vandværk

Ishøj Vandværk pumper årligt 800.000 m3 grundvand op til Ishøjs borgere. Vandværket er ideelt placeret i forhold til grundvandet ved Tranegilde Mark, der i dag udnyttes til drikkevand.

Samarbejde, stigende vandpriser og fund
Det er forventningen om stigende vandpriser, der har drevet en aktiv og fremsynet bestyrelse
til at opnå effektiv støtte fra Ishøj Kommune til at opføre eget vandværk i Ishøj Landsby. I Ishøj
har vandet altid været vores råstof.

Med kommunes tilladelse til at bygge på Pilemøllevej, oven på et uudnyttet grundvandsområde ved Tranegilde Mark, var arkæologer fra Kroppedal Museum på pletten for at undersøge grunden for fortidens levn. Der dukkede spor op fra både jern- og middelalder med fund af keramik, mønter og et fingerbøl.

For godt 2.500 år siden var der således også Ishøj-borgere, der drak vand fra de samme kilder her på grunden, som vi drikker fra nu.

Spadestik i fuld sving en tidlig tirsdag forårsdag den 10. marts. Til venstre i billedet ses formand for Ishøj Forsyning Ebbe Rosenberg ved siden af borgmester Ole Bjørstorp og børn fra børnehuset Elverhøj og den lokale dagpleje.

Første spadestik
Ishøj-vand til Ishøj-borgere – det er nærmest sloganet for Ishøj Vandværk, som der blev taget første spadestik til i marts 2020.

Det var en begivenhed, som både var fremtidssikret, kunstnerisk og fornøjelig. Børn fra børnehuset
Elverhøj var både med til at grave og begyndte, som vandværkets fremtidige brugere, på et stykke vandværkskunst. Et kunstværk, der i dag hænger på vandværket sammen med alle spaderne fra det første spadestik. Naboer blev informeret og involveret gennem Landsbylauget og nyhedsbreve.

Vandværket er opført i samarbejde med Ginneruparkitekter, IBG Erhvervsbyg som hovedentreprenører,
Vand og Teknik som totalentreprenører og Niras som rådgivende ingeniører.

1. september 2020 er der rejsegilde på Ishøj Vandværk

Rejsegilde
I silende regnvejr, nærmest som en hyldest til Ishøjs fremtidige regnvand, blev der godt seks måneder efter første spadestik holdt rejsegilde på vandværket.

Indvielse
Et år og 15 dage efter rejsegildet blev den røde snor klippet til det nye vandværk i Ishøj Landsby.

Vandværkets design
Vandværket er tænkt enkelt og funktionelt, samtidig med at det komplementerer og tager hensyn til den
omkringliggende natur. Værket har håndlavede skærmtegl i jordfarver på facaden og ligger omkranset af grundens oprindelige store træer.

Bygningens udformning tilpasser sig procesanlægget i vandværkets indre. Vandværket er højest, hvor de store rentvandstanke er placeret, og folder sig ned til vandværkets filtertanke, for til sidst at blive lavere ved personalefaciliteter og mindre tekniske lokaler.

En offentlig sti hen over grunden fører til Landsbyskoven. Tanken er, at forbipasserende fra stien skal kigge ind i vandværket gennem de store facadevinduer.

Ishøj vandværk vinder arkitekturprisen
I efteråret 2022 får vandværket Ishøj Kommunes arkitekturpris fordi det båder rummer alle de tekniske funktioner, som er nødvendige i et vandværk og samtidig falder naturligt ind i landsbyens miljø.

Klar til fremtiden
Vandværket er klargjort til fremtiden med den nyeste teknologi, lave driftsomkostninger og med mulighed for at levere det blødere vand, der indeholder mindre kalk. Værket er indrettet, så der kan laves rundvisninger og undervisning for skoleklasser samt interesserede borgere.

Vandværket i funktion
• Der er etableret seks grundvandsboringer nord og syd for vandværket.
• For at kunne transportere grundvandet ind til vandværket er der gravet nye vandledninger
ned flere steder i kommunen.
• Grundvandet bringes fra vandledningerne ind i maskinrummet på vandværket.
• Her bliver vandet iltet i iltningsanlæg og ført videre til fire forskellige forfiltre og fire
forskellige efterfiltre.
• I filtrene sker der en biologisk rensning af vandet ved, at naturligt forekommende
bakterier i filtrene omsætter og fastholder jern og mangan. Herefter er vandet renset
og smager friskt og godt.
• Drikkevandet bliver opbevaret i 275m3 store rentvandsbeholdere.
• Når der bliver åbnet for vandet ude hos forbrugerne, leder otte store pumper
vandet ud i rentvandsledninger, som løber her fra vandværket, for til sidst at ende som
Ishøj-vand til Ishøj-borgere.

Læs folder om Ishøj Vandværk.