Skilt på væltet træ, der viser at her er Landsbyskoven i Ishøj

Klimatilpasning

Ishøj Kommune er placeret i Køge Bugt, der er udpeget som et af de danske risikoområder med risiko for oversvømmelser fra kysten, ved stormflod og i forhold til stigende grundvand samt nedbør.

I Ishøj tilpasser vi os til klimaet ved at: 

  • Etablere klimatilpasningsprojekter, der sikrer borger, boliger og virksomheder mod klimaændringerne. 
  • Klimatilpasning af vores afløbssystem, så det kan rumme de større mængder af vand.
  • Gøre brug af beredskabs-, spildevands- og risikostyringsplan.
  • Arbejde efter kommune- og lokalplaner samt vandløbsregulativer

Den overordnede styring for vores arbejde sker i forhold til Ishøj Kommunes Klimaplan 2050.

Læs også Ishøj Forsynings strategi 2024-2027 omkring de strategiske fokusområde i forhold til klimatilpasning.