Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der er politisk udpeget af byrådet. Kunderne/forbrugerne har direkte indflydelse i Ishøj Forsyning gennem to forbrugervalgte repræsentanter.