Priser

Her kan du se priser for vand, varme og spildevand i 2024

Vand 2024

Vand kr. 13,31
Afgift til staten kr. 6,37
Moms kr. 4,92
I alt kr. 24,60

Spildevand 2024

Kloak kr. 31,02
Moms kr. 7,75
I alt kr. 38,77

I alt 63,37 kr. inkl. moms/m3

Standardtilslutningbidraget til Ishøj Spildevand indeksreguleres årligt. For 2023 er prisen 63.672,59 kr. ekskl. moms. kr. 79.590,73 inkl. moms.

Bemærk, at der er  gebyr på kr. 100,00 for manglende tilmelding til PBS-Service.

Priser for fjernvarme

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug, effektbidrag og afkølingskrav) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvordan varmen bruges i din bolig. I takstbladet er de variable priser angivet pr. MWh og GJ.

Den faste del består af et administrationsbidrag.  Det dækker de faste udgifter til levering af varme og drift af varmeværket.

Du finder gældende takstblad for 2024 her

 

Ishøj Forsyning finansieres via brugerbetaling

Ishøj Forsynings opgaver finansieres via brugerbetaling. Priser fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år modtage fire a conto rater for forbrugsafgifter inkl. en årsafregning.

Ishøj Forsyning er en NGO-virksomhed

Vi arbejder non-profit, hvilket betyder, at der ikke tjenes penge på ydelserne. Udgifter og indtægter skal balancere.