Beredskabs- og spildevandsplan

En effektiv og robust drift kræver god planlægning. Derfor har vi udarbejdet en beredskabs- og spildevandsplan.

Ishøj Forsynings beredskabsplan

Hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at vi har en beredskabsplan, så vi kan håndtere en eventuel krisesituation på bedst mulig vis. 

Ishøj Forsynings spildevandsplan

Vores spildevandsplan fokuserer på effektiv styring af spildevandssystemer for at minimere miljøpåvirkningen.

Henrik på bænd

Dokumenter