Tilslutning til vand

Ansøg om tilslutning til vandforsyningen i Ishøj kommune

Her kan du ansøge om at blive tilsluttet vandforsyningen i Ishøj kommune

Når ansøgning om tilslutning er godkendt af Ishøj Vand A/S, fremsendes faktura for tilslutningsbidrag efter gældende takst. Når betaling er sket, fører Ishøj Vand A/S stikledning frem til skel. Som ejer sørger selv for målerbrøndtilslutning indenfor skel samt jordledning til ejendom.

Ansøgning skal indsendes senest 4 uger før tilslutningen ønskes udført.

Ansøg om tilslutning til vandforsyningen i Ishøj kommune
Anvendelse på ejendommen